OM OSS

Välkommen till en projektbyrå med ett äkta engagemang och genomtänkta idéer

Med lång erfarenhet från mindre och större konferenser, möten, nätverksträffar och banketter tar vi ansvar för planering, genomförande och efterarbete. Vad underlättar mest för er? Ni väljer själv hur mycket av processen som ni vill samarbeta kring.

Med ett stort nationellt kontaktnät finns vi till hands oavsett val av ort för ert arrangemang.

 

Vad är ett lyckat arrangemang?

Oavsett intressegrad för idrott har ni säkert varit publik eller utövare till någon sport. Att vinna matchen kan göras på många sätt och med många blandade känslor. Gick spelet som planerat? Var prestationen på topp? Skapade segern en välförtjänt positiv känsla eller uppstod missnöje och frustration på vägen. Bidrog vi själva till resultatet eller lät vi omständigheterna styra oss?

Likheterna mellan en lyckad match och ett lyckat arrangemang är stora. Inget händer av en slump. Ju bättre ni förberett er och ju mer ni tränat, desto större är chansen att ni inte bara vinner matchen utan att ni lämnar arenan med en positiv kraft och energi för kommande satsningar.

 

Referenser

Vi publicerar inte uppdragsgivare eller tidigare genomförda projekt här på hemsidan, men lämnar gärna referenser och berättar om tidigare genomförda möten och evenemang när så krävs.