Nytändning för lednings- och chefsgrupper

Välkommen den 25 januari 2017 till en inspirationsdag för högpresterande grupper.

Det spelar ingen roll hur framgångsrika ni har varit. Varje lednings- och chefsgrupp behöver laddas om med ny energi, nya idéer och ny motivation för att kunna fortsätta leverera.

Förmiddagen ägnas åt självklarheter – som de flesta har tappat bort:

  • Framtidsanalytikern Troed Troedsson:
    ”Framgångsrikare grupper som vågar utmana sig själva”
  • Försäljningsspecialisten Eva Höjman:
    ”Starkare försäljning när hela företaget deltar”
  • Mötesevangelisten Micke Darmell:
    ”Effektivare möten med tydligt syfte och uttalat mål”

Eftermiddagen ägnas åt själva vändpunkten – en workshop för er egen grupp av ledare.
Framtidsanalytikern, föreläsaren, konsulten och grundaren av Paradigmmäklarna Troed Troedsson
inleder med att utmana samtliga dagens deltagare och coachar varje grupp för att få dem att prestera bättre än någonsin.

 

Läs mer här och försäkra dig om en plats redan nu.